Działanie 8.2

 

MINĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Warszawa, 19 lutego 2013 r.


ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
tel. 22 395 50 45, fax 22 395 50 46
NIP: 525 24 89 115
REGON: 142586599
KRS: 0000364515

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2, zwracamy się do Państwa z prośbą o ofertę na dostawę oprogramowania, sprzętu i szkoleń zgodnie z poniższym wykazem:

Przedmiot zamówienia – specyfikacja

Przedmiotem zamówienia jest system B2B składający się z niezależnych modułów oraz platformy integracyjnej dla tych modułów, którego głównym celem będzie usprawnienie przepływu informacji między ANG Spółdzielnią Doradców Kredytowych a partnerami handlowymi.

W wyniku wdrożenia systemu B2B między Wnioskodawcą a Partnerami handlowymi przedmiotem automatycznej wymiany będą:

 • Informacje o produktach bankowych
 • Dane osobowe klientów
 • Dokumenty w ustandaryzowanej formie
 • Historia aktywności klientów
 • Historia zawartych przez klienta produktów finansowych
 • Dokumenty rozliczeniowe, księgowe, raporty
 • Płatności on-line (informacja o dokonaniu przelewu).

I Kategoria: Platforma B2B

Platforma B2B łączy poszczególne Moduły Funkcjonalne sytemu, świadczy usługę wymiany danych pomiędzy Modułami Funkcjonalnymi, umożliwia interakcję pomiędzy Systemem a jego Użytkownikami oraz łączy systemy informatyczne Wnioskodawcy z systemami informatycznymi Partnerów.

Pod względem technicznym system B2B będzie charakteryzował się następującymi cechami:

 • Możliwość pracy na środowiskach Unix i Windows
 • Aplikacja dostosowana do wykorzystywania różnych typów serwerów bazodanowych
 • Architektura zorientowana na usługi (SOA) i wykorzystanie usług sieciowych
 • Interfejs do systemu dostępny z poziomu przeglądarki WWW
 • System Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI
 • Różne poziomy integracji – od pełnej integracji z systemami partnerów handlowych po dostęp za pomocą mechanizmu API (umożliwi podstawową automatyzację najważniejszych procesów biznesowych ich uczestnikom).

II Kategoria: Moduły funkcjonalne

1) ANALIZATOR PRODUKTOWY


Analizator produktowy będzie wykorzystywany przez doradców finansowych do analizy i porównywania produktów bankowych. Zadaniem aplikacji będzie umożliwienie: analizy oraz kalkulacji ofert produktowych banków (partnerów finansowych), porównania ofert bankowych i innych partnerów finansowych, wstępnej weryfikacji zdolności kredytowej, przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku kredytowego, korzystania z aplikacji przy pomocy urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Funkcjonalności modułu:

 • Rejestracja użytkowników indywidualnych
 • Stworzenie wewnętrznego systemu komunikacji
 • Możliwość wprowadzenia nieograniczonej liczby produktów
 • System CMS umożliwiający pełne zarządzanie aplikacją
 • System publikacji treści oferty w rozróżnieniu na grupy klientów
 • Zarządzanie ofertą partnerów finansowych
 • Zarządzanie listą partnerów finansowych
 • Zarządzanie kategoriami produktów
 • Tworzenie porównywań ofert partnerów w ramach jednej kategorii produktowej dla klientów
 • Kalkulacja ofert partnerów finansowych dokonywana pojedynczo jak i w grupowym zestawieniu
 • Zapisywanie porównań
 • Historia tworzonych kalkulacji dla klienta
 • System tagowania ofert i analiz
 • Weryfikacja zdolności kredytowej klientów dla różnych banków
 • Integracja z Systemem Zarządzania Klientami
 • Integracja z Systemem Zarządzania Wiedzą
 • Integracja z Systemem Obsługi Wniosków Kredytowych
 • Integracja z Systemem Zarządzania Dokumentami

2) MODUŁ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW FINANSOWYCH

Aplikacja ta będzie umożliwiała przeglądanie, porównanie i dokonanie zakupu produktów ubezpieczeniowych w trybie online. Zadania aplikacji: analiza oraz kalkulacja ofert produktów finansowych banków i partnerów finansowych, porównanie ofert banków i partnerów finansowych, złożenie wniosku o zakup produktów finansowych, wykupienie dostępu do usług finansowych, korzystanie z aplikacji przy pomocy urządzeń mobilnych, integracja z sieciami społecznościowymi.

Funkcjonalności modułu:

 • Rejestracja użytkowników indywidualnych
 • Stworzenie wewnętrznego systemu komunikacji
 • Możliwość wprowadzenia nieograniczonej liczby produktów
 • Integracja z płatnościami on-line
 • System CMS umożliwiający pełne zarządzanie aplikacją
 • System publikacji treści oferty w rozróżnieniu na grupy klientów
 • Zarządzanie ofertą partnerów
 • Zarządzanie listą partnerów
 • Zarządzanie kategoriami produktów
 • Tworzenie porównywań ofert w ramach jednej kategorii produktowej dla klientów
 • Kalkulacja ofert dokonywana pojedynczo jak i w grupowym zestawieniu
 • Zapisywanie porównań
 • Historia zakupów produktów finansowych
 • Automatyczne sugerowanie nowych produktów na podstawie zachowań klienta
 • System tagowania ofert
 • Integracja z Systemem Zarządzania Klientami
 • Integracja z Systemem Zarządzania Wiedzą
 • Integracja z Systemem Zarządzania Dokumentami

3) SYSTEM ZARZĄDZANIA KLIENTAMI

Moduł ten umożliwi doradcom zarządzanie klientami poprzez skoncentrowanie w jednym miejscu danych o kliencie, historii jego zamówień, informacji o posiadanych produktach finansowych. Zadania aplikacji: rejestracja klientów, zarządzanie relacjami z klientem (spotkania, rozmowy, korespondencja), tworzenie historii klienta, dobór oferty na podstawie informacji wprowadzanych przez klienta.

Funkcjonalności modułu:

 • Rejestracja użytkowników indywidualnych
 • Stworzenie wewnętrznego systemu komunikacji
 • Możliwość zmiany preferencji i danych przez użytkowników indywidualnych
 • System CMS umożliwiający pełne zarządzanie aplikacją oraz użytkownikami
 • Zarządzanie grupami klientów
 • Tworzenie notatek o klientach
 • Historia kontaktów z klientem
 • System tagowania użytkowników
 • Karta klienta ze skumulowanymi danymi i informacjami z systemów zintegrowanych
 • Integracja z Aplikacją Analizatora Produktowego
 • Integracja z Systemem Zarządzania Wiedzą
 • Integracja z Systemem Obsługi Wniosków Kredytowych
 • Integracja z Systemem Zarządzania Dokumentami

4) SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW PRODUKTOWYCH

Aplikacja ta będzie odpowiedzialna za generowanie wniosków/umów na podstawie ofert przygotowanych dla konkretnych klientów. Wygenerowane wnioski powinny być elektronicznie przesyłane do Partnerów Produktowych. Zadania aplikacji: rejestracja klientów, przyjmowanie wniosków i ich bieżącą obsługa, archiwizacja wniosków kredytowych, kompletacja dokumentów i danych do wniosków, wymiana informacji pomiędzy SOWK a bankami, integracja z pozostałymi aplikacjami wdrażanego systemu.

Funkcjonalności modułu:

 • Stworzenie wewnętrznego systemu komunikacji
 • System zarządzania integracją z bankami
 • Moduł zarządzania wnioskami aktywnymi
 • Moduł zarządzania wnioskami archiwalnymi
 • System CMS umożliwiający pełne zarządzanie aplikacją oraz uprawnieniami użytkowników
 • Generowanie wniosków do PDF
 • Dołączanie i przechowywanie plików w postaci załączników (skany, dokumenty zewnętrzne)
 • Tworzenie dokumentacji papierowej (wydruk) na podstawie wprowadzonych uprzednio danych elektronicznych
 • System tagowania wniosków
 • Integracja z Aplikacją Analizatora Produktowego
 • Integracja z Systemem Zarządzania Wiedzą
 • Integracja z Systemem Zarządzania Klientami                             

5) SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

Aplikacja ta będzie służyła do prowadzenia komunikacji wewnętrznej pomiędzy Doradcami. Będzie ona również gromadziła wiedzę Produktową dotyczącą codziennej działalności Wnioskodawcy. Zadaniem aplikacji będzie: wymiana informacji pomiędzy użytkownikami aplikacji, szybki dostęp do pomocy i informacji o dowolnej porze dnia, budowanie bazy wiedzy na podstawie doświadczeń z klientami, kategoryzowanie zdobywanych informacji, problemów i ich rozwiązań, publikacja informacji dla partnerów i kontrahentów zewnętrznych, wyszukiwanie informacji, integracja z pozostałymi aplikacjami wdrażanego systemu, korzystanie z aplikacji przy pomocy urządzeń mobilnych.

Funkcjonalności modułu:

 • Stworzenie wewnętrznego systemu komunikacji
 • System zarządzania treścią bazy informacji
 • Moduł wyszukiwania informacji
 • Aplikacja kategoryzowania informacji
 • System CMS umożliwiający pełne zarządzanie aplikacją oraz uprawnieniami użytkowników
 • Funkcjonalność umożliwiająca wysłanie wybranej treści do dowolnego użytkownika systemu oraz użytkowników zewnętrznych, poza system
 • Dołączanie i przechowywanie plików w postaci załączników (skany, dokumenty zewnętrzne)
 • Udostępnianie plików użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym
 • System tagowania treści
 • Integracja z Aplikacją Analizatora ProduktowegoIntegracja z Systemem Obsługi Wniosków Kredytowych
 • Integracja z Systemem Zarządzania Klientami
 • Integracja z Systemem Zarządzania Dokumentami

6) SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI

Aplikacja ta powinna umożliwiać prowadzenie obiegu dokumentów w postaci plików elektronicznych, zarządzanie tymi dokumentami oraz ich archiwizację. Zadaniem aplikacji będzie: rejestracja nowych dokumentów w systemie, archiwizacja dokumentów, przepływ dokumentów pomiędzy użytkownikami systemu, wyszukiwanie informacji w systemie zarówno z poziomu aplikacji jak i aplikacji zewnętrznych, dostęp do dokumentów dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia, integracja z pozostałymi aplikacjami wdrażanego systemu.

Funkcjonalności modułu:

 • Stworzenie wewnętrznego systemu komunikacji
 • Rozbudowany system uprawnień użytkowników
 • System zarządzania integracją z bankami
 • Upload dokumentów oraz ich kategoryzowanie
 • Archiwizowanie dokumentów
 • Tworzenie ścieżek przepływu dokumentów
 • System CMS umożliwiający pełne zarządzanie aplikacją, dokumentami oraz uprawnieniami użytkowników
 • Tworzenie dokumentów z uprzednio zdefiniowanych formularzy
 • Dołączanie i przechowywanie plików w postaci załączników (skany, dokumenty zewnętrzne)
 • Tworzenie dokumentów papierowej (wydruk) na podstawie wprowadzonych uprzednio danych elektronicznych
 • System tagowania dokumentów
 • Integracja z Aplikacją Analizatora Produktowego
 • Integracja z Systemem Zarządzania Wiedzą
 • Integracja z Systemem Zarządzania Klientami
 • Integracja z Systemem Zarządzania Dokumentami

7) MODUŁ ROZLICZEŃ SPRZEDAŻY

Moduł ten będzie umożliwiać generowanie raportów do banków, naliczanie prowizji doradcom, wystawianie i wysyłanie faktur do zewnętrznego systemu księgowego. Zadaniem aplikacji będzie: rejestracja rozliczeń z kontrahentami, bankami, doradcami i klientami, przepływ danych z aplikacji do systemu księgowego, raportowanie sprzedaży.

Funkcjonalności modułu:

 • Generowanie faktur
 • Definiowanie poziomów rozliczeń
 • Historia rozliczeń
 • Zestawienia i raporty ze sprzedaży i zadłużenia
 • Statystyki rozliczeń z kontrahentami i klientami
 • Rozbudowany system uprawnień użytkowników
 • Archiwum rozliczeń
 • System CMS umożliwiający pełne zarządzanie aplikacją i dokumentami
 • Tworzenie dokumentów z uprzednio zdefiniowanych formularzy
 • Generowanie plików z wymianą informacji do zewnętrznego systemu księgowego
 • Generowanie plików wymiany informacji do systemu bankowego
 • Generowanie plików wymiany informacji dla kontrahentów
 • System tagowania dokumentów
 • Integracja z Aplikacją Analizatora Produktowego
 • Integracja z Systemem Zarządzania Wiedzą
 • Integracja z Systemem Zarządzania Klientami
 • Integracja z Systemem Zarządzania Dokumentami
 • Integracja z Modułem Obsługi Partnerów

8) MODUŁ OBSŁUGI PARTNERÓW

Moduł Obsługi Partnerów będzie odpowiedzialny za zarządzanie leadami otrzymanymi od Partnerów Zewnętrznych, wewnętrzną sprzedaż leadów, śledzenie ich konwersji, generowanie wniosków i rozliczanie Partnerów. Zadania modułu: rejestracja nowych partnerów, nadawanie praw partnerom, przypisywanie partnera do grupy i udostępnianie aplikacji, tworzenie historii partnera, podgląd i zarządzanie ofertą spółdzielni, rejestrowanie danych klientów, rozliczanie wynagrodzeń i prowizji.

Funkcjonalności modułu:

 • Rejestracja kontrahentów i partnerów
 • Stworzenie wewnętrznego systemu komunikacji
 • Stworzenie bezpiecznego kanału przesyłu informacji drogą elektroniczną
 • Możliwość samodzielnej zmiany preferencji i danych przez kontrahentów
 • Samodzielne zarządzanie usługami i procesami przez kontrahentów
 • System CMS umożliwiający pełne zarządzanie aplikacją oraz użytkownikami
 • Zarządzanie grupami kontrahentów
 • Historia kontaktów z kontrahentami
 • System tagowania użytkowników
 • Karta kontrahenta ze skumulowanymi danymi i informacjami z systemów zintegrowanych, m. in. o rozliczeniach, zawartej ofercie oraz o prowadzonych wnioskach kredytowych
 • Integracja z Aplikacją Analizatora Produktowego
 • Integracja z Systemem Zarządzania Wiedzą
 • Integracja z Systemem Obsługi Wniosków Kredytowych
 • Integracja z Systemem Zarządzania Dokumentami
 • Integracja z Modułem Rozliczeń Sprzedaży

III Kategoria: Szkolenia

Przeprowadzenie szkolenia z obsługi platformy B2B i zintegrowanych modułów dla 10 użytkowników (kluczowych pracowników z administracyjnym poziomem dostępu).

IV Kategoria: Sprzęt i oprogramowanie

Serwery
Opis sprzętu: serwer (3 szt.)
Konfiguracja: 2x IntelXeon 48GB ram, Rack 19” 2U 560W, HDD: 4x SATA, 4x SAS, Kontroler RAID (8p)

Oprogramowanie
Opis oprogramowania: Vmware vSphere 5 Essentials Kit
Sposób przygotowania oferty

Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna być przygotowana zgodnie z załączonym wzorem. 

Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa 05.03 2013 r. W przypadku małej liczby ofert Zamawiający może przedłużyć postępowanie o czym poinformuje oferentów biorących udział w postępowaniu.

Termin ważności oferty
Oferta powinna mieć ważność minimum 30 dni.

Miejsce nadesłania ofert
Oferty należy przesyłać:

 • W wersji papierowej na adres siedziby Zamawiającego: ul. Konstancińska 2; 02-942 Warszawa lub
 • W wersji elektronicznej na adres email: dominika.osiak@angkredyty.pl podając w temacie: „Konkurs ofert: [Nazwa oferenta] - dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu 8.2.”

Kryteria wyboru ofert

 1. Cena – maksymalnie 22 punkty
 2. Termin realizacji zamówienia – maksymalnie 11 punktów
 3. Udokumentowane doświadczenie w tworzeniu aplikacji mobilnych, integracji systemów, tworzeniu systemów CRM, tworzeniu systemów dla instytucji finansowych ze szczególnym uwzględnieniem firm doradztwa finansowego - maksymalnie 16 punktów


Pytania dotyczące postępowania ofertowego

W przypadku pytań lub uwag dotyczących postępowania ofertowego należy kontaktować się z Dominiką Osiak Tel. 602453569

Link do pobrania oferty

 

Pytanie z dnia 01.03.2013r.:

Czy posiadacie Państwo i możecie udostępnić bardziej szczegółową specyfikację planowanego systemu?

Odpowiedź z dnia 04.03.2013r.:

Funkcjonalności poszczególnych modułów zostały już opisane w Zapytaniu, w pozycji: Przedmiot zamówienia - specyfikacja.

Pytania i odpowiedzi z dnia 04.03.2013r.:

P: Czy dopuszczacie Państwo wariantowość oferty (chcemy zaproponować dwa warianty sprzętowe – serwery różnych producentów)?
O: Nie dopuszczamy wariantowości oferty – ma być jeden wariant.

P: Jaki macie Państwo harmonogram prac złożony we wniosku?
O: Zależy nam na jak najszybszym realnym czasie wykonania kompletnej aplikacji wraz ze wszystkimi modułami przy uwzględnieniu wszelkich prac testowych, poprawkowych, uzupełniających i wdrożeniowych. 

P: Czy rozwiązanie ma się integrować z jakimiś zewnętrznymi systemami? Jeśli tak, to jakimi (prosimy o wskazanie nazwy, producenta, wersji oraz zakładanego sposobu integracji)?
O: Biznes plan zakłada integrację na różnych poziomach – od pełnej integracji z systemami partnerów handlowych po dostęp za pomocą mechanizmu API, jednak ze względu na tajemnicę handlową na dzień dzisiejszy nie możemy podać szczegółowej specyfikacji tych systemów.

P: Czy oferta ma być ostateczna, czy przewidują Państwo możliwość negocjacji jej warunków (np. termin, cena)?
O: Oferta powinna być ostateczna. Jeśli chodzi o kwestie ceny nie przewidujemy negocjacji, jeśli chodzi o kwestie terminu to w przypadku zapasu czasu możemy dokonać delikatnych modyfikacji.

 


 

 

Warszawa, 2 kwietnia 2013 r.


ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
tel. 22 395 50 45, fax 22 395 50 46
NIP: 525 24 89 115
REGON: 142586599
KRS: 0000364515

Wybór najkorzystniejszej oferty

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 19.02.2013 r. informujemy, iż proces wyboru najkorzystniejszej oferty został zakończony. 

Poniżej znajduje się protokół z wyboru oferty oraz szczegółowe kryteria oceny.

Protokół wyboru oferty

Zasady oceniania ofert