Odpowiedzialny Biznes

Czym jest dla nas odpowiedzialny, zrównoważony i zaangażowany biznes?


1.      Jest to dla nas nieodłączna część strategii biznesowej oraz stały element naszych działań operacyjnych -  zapraszamy do zapoznania się z głównymi założeniami naszej strategii.

2.      To służebna rola wobec klientów.
3.      Szczera komunikacja i dialog z interesariuszami  - przeczytaj o naszych wynikach i działaniach w zintegrowanym raporcie społecznym nagrodzonym w Konkursie na Najlepsze Raporty Społeczne.  
4.      Etyka w pracy pośrednika i zarządzaniu Spółdzielnią – dowiedz się jak w Spółdzielni dbamy o budowanie kultury etycznej.
5.      Przyjazne i wspierające środowisko pracy  - dlaczego warto z nami współpracować
6.      Promowanie odpowiedzialnych postaw w branży –  zainicjowaliśmy projekt Nienieodpowiedzialni.pl aby promować etykę, odpowiedzialną sprzedaż i zaangażowanie społeczne w branży finansowej, jesteśmy również aktywnym członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF).
7.      Zaangażowanie spoleczne – jesteśmy wolontariuszami, poprzez  Fundację "Będę Kim Zechcę" pomagamy młodym osobom, aby mogły realizować swoje plany i marzenia,  angażujemy się w edukację finansową i promowane odpowiedzialnej przedsiębiorczości, wspieramy ekonomię społeczną oraz ideę spółdzielczości.

Jako organizacja działająca lokalnie, ale będące dostawcą usług dla wielu instytucji finansowych działających na rynkach międzynarodowych identyfikujemy się z globalnymi celami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Bierzemy udział w realizacji pięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku, przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2015 roku. Cele te realizujemy m.in. poprzez udział w inicjatywie UN Global Compact, współtworzenie Standardu Zarzadzania Etyką w Polsce. 

 

ZDROWIE I DOBROBYT LUDZI

Zapewnienie życia w zdrowiu oraz promowanie dobrobytu dla wszystkich ludzi w każdym wieku.

Np. promujemy zdrowy tryb życia, zachęcamy naszych współpracowników do różnych sportowych aktywności - biegania, gry w piłkę nożną, jazdy na rowerze, wycieczek górskich; organizujemy różne wyjazdy, oferujemy dostęp do kart Multisport i prywatnej opieki medycznej Medicover.


EDUKACJA NA WYSOKIM POZIOMIE

Zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do powszechnej edukacji oraz możliwości uczenia się przez całe życie.

Np. w ramach naszej Fundacji angażujemy się w edukację finansowo-ekonomiczną wśród młodych osób, dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem podczas różnych wykładów, warsztatów, konferencji, promujemy czytelnictwo - uruchomiliśmy naszą wewnętrzną bibliotekę zakładową Maktabę.


RÓWNOUPRAWNIENIE PŁCI

Zagwarantowanie równości płci oraz wspieranie możliwości rozwoju i aktywności kobiet oraz dziewcząt.

Np. jesteśmy sygnatariuszami Karty Różnorodności.


WZROST GOSPODARCZY I GODNA PRACA

Promowanie trwałego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, który sprzyja tworzeniu dobrych miejsc pracy dla wszystkich. 

Np. promujemy i wspieramy przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, jesteśmy partnerem konkursu eS Fundacji Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych, promujemy ideę spółdzielczości oraz odpowiedzialną przedsiębiorczość.


POKÓJ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I SILNE INSTYTUCJE

Promowanie istnienie pokojowych i inkluzyjnych społeczeństw, co umożliwi zrównoważony rozwój; zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wymiaru sprawiedliwości; budować efektywne, odpowiedzialne i inkluzyjne instytucje na wszystkich szczeblach.

Np. współpracujemy z Ministerstwem Rozwoju w ramach grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR, przy konferencji Nienieodpowiedzialni.

 

 

 

Za koordynację działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu w Spółdzielni odpowiada Katarzyna Nowak katarzyna.nowak@grupaang.pl  tel. 600 941 741

 

 

Spółdzielnia otrzymała wsparcie na realizację projektu z zakresu CSR ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt był realizowany w okresie od 12.05.2014 r. do 28.02.2015 r., a dzięki otrzymanemu wsparciu udało się nam m.in. przeprowadzić dialog z interesariuszami oraz wydać raport społeczny.