RAPORT SPOŁECZNY 2014

Szczera komunikacja i dialog z interesariuszami  

 

 

Jako jedyna firma w branży pośredników i jedna z nielicznych w branży finansowej publikujemy zintegrowany raport społeczny prezentując nasze wyniki finansowe i działania w różnych obszarach, mimo iż nie jesteśmy do tego zobligowani. Zależy nam na szczerej komunikacji z naszymi interesariuszami.

Zintegrowany raport społeczny za 2014 rok jest drugim raportem ANG Spółdzielni. Raport ten opracowaliśmy w oparciu o rzetelnie przeprowadzony dialog z interesariuszami, mając na uwadze oczekiwania naszych spółdzielców, doradców, parterów biznesowych, dostawców, klientów, partnerów społecznych.

 

Zintegrowany raport społeczny Spółdzielni za 2014r. otrzymał nagrodę dziennikarzy w  9. edycji Konkursu na Najlepsze Raporty Społeczne, co jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Raport Spółdzielni był jednym z 37 raportów zgłoszonych do konkursu, z czego tylko 5 dotyczyło branży finansowej.  Jury dziennikarzy doceniło zawartość merytoryczną raportu, szczerość prezentowanych treści oraz pokazanie kontekstu działań, wyzwań nie tylko dla Spółdzielni ale również dla całej branży.


Co znajduje się w raporcie:

• podsumowanie działań podjętych w 2014 roku oraz ich porównanie z poprzednim rokiem;

• prezentacja naszej strategii wraz z planami na kolejne lata;

• odpowiedzi na wybrane oczekiwania interesariuszy sformułowane w trakcie sesji dialogowej;

• dobre praktyki;

• tożsamość Spółdzielni, jej podejście do działalności biznesowej.


Dla kogo jest raport:

• dla wszystkich naszych obecnych spółdzielców i doradców;

• dla nowych współpracowników, jako wprowadzenie do świata naszej Spółdzielni;

• dla partnerów biznesowych, gdyż znajdą tu nasze wyniki finansowe i  pozafinansowe, opis wyzwań branżowych oraz wspólnych projektów;

• dla wszystkich interesariuszy Spółdzielni, którzy chcą nas lepiej poznać;

• dla naszych konkurentów, którym otwarcie prezentujemy, jak działamy, i  zachęcamy do włączenia się w podejmowane przez nas inicjatywy na rzecz całej branży.

 

Raportowanie danych finansowych i pozafinansowych to proces, który zobowiązaliśmy się przeprowadzać co roku. Podczas pracy nad raportem korzystaliśmy z  międzynarodowych zasad raportowania oraz prowadzenia dialogu z  interesariuszami: standardu raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative – GRI G4, standardu raportowania zintegrowanego danych finansowych i pozafinansowych IIRC (International Integrated Reporting Council) oraz serii standardów AA1000 zaangażowania interesariuszy.


Strona z raportem za 2014r.

Raport za 2013r.