RAPORT SPOŁECZNY 2015

Z przyjemnością zapraszam Państwa do spojrzenia na raport podsumowujący to, co było naszym udziałem w 2015 r. „Nie chodzi o to, by iść do celu, ale aby iść po słonecznej stronie” – powiedział Marek Edelman. Ta myśl bardzo pasuje do tego, w jaki sposób prowadziliśmy nasze wspólne, spółdzielcze przedsiębiorstwo w ubiegłym roku. To był rok niezwykle udany dla nas w aspektach ekonomicznych: zwiększyliśmy istotnie przychody, zwiększyliśmy wynik finansowy netto, staliśmy się większą społecznością ludzi, spółdzielców, doradców. Osiągnęliśmy to, trzymając się jednocześnie słonecznej strony, rozwijając się w sposób zrównoważony. Dołożyliśmy wszelkich starań, by nasza firma, byśmy my sami byli odpowiedzialni i zaangażowani społecznie. Ważne było i jest nadal, by nie stracić myślenia o dobru wspólnym.

To wszystko jest możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi, członków społeczności ANG, którzy w pracy z nami odnajdują źródło rozwoju zawodowego i osobistego. Nie byłoby nas, gdyby nie otwarta postawa i chęć współpracy naszych partnerów finansowych – banków, które zaufały, że w modelu spółdzielczym można zbudować dobrą organizację. Jesteśmy dzięki naszym klientom i dla nich, chcemy dostarczać im dobre produkty finansowe, dopasowane do ich potrzeb i zrozumiałe. To, co się dzieje w naszej organizacji, jest również udziałem wielu interesariuszy, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, dostawców i innych partnerów, którzy są częścią świata ANG. Nic by się nie zadziało bez Was, przyjaciele ANG, i za to Wam bardzo dziękuję.

Artur Nowak-Gocławski

Zintegrowany raport społeczny ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych "Służba i biznes" za 2015r. dostępny jest pod adresem http://raport2015.angkredyty.pl/  (w polskiej i angielskiej wersji językowej) Jest to już nasz trzeci raport przygotowany przygotowany zgodnie z międzynarodowymi  wytycznymi raportowania zrównoważonego rozwoju GRI oraz zasad dot. raportowania zintegrowanego IIRC. W ANG wydajemy raport raz w roku, robimy to jako jedyny pośrednik finansowy i jedna z nielicznych firm w branży finansowej.

Streszczenie w wersji polskiej wydrukowaliśmy w nakładzie 2 tys. egzemplarzy na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu. Jeżeli chcielibyście Państwo otrzymać streszczenie naszego raportu - prosimy o kontakt: katarzyna.nowak@grupaang.com

Co znajduje się w raporcie?

 • raport zawiera całościowy obraz zarządzania Spółdzielnia, uwzględniający społeczne i etyczne aspekty działania, kluczowe dane biznesowe, informacje o najważniejszych projektach i inicjatywach oraz zaangażowaniu społecznym Spółdzielni,
 • opis naszego modelu biznesowego oraz szerszego kontekstu naszych działań,
 • opis wyzwań dla Spółdzielni i dla całej branży finansowej oraz tego jak Spółdzielnia na nie odpowiada,
 • podsumowanie naszych działań i plany na kolejne lata,
 • szczere przedstawienie tego co się nam udało, a co nie, 
 • odpowiedzi na oczekiwania interesariuszy, które zostały zgłoszone podczas spotkań dialogowych,
 • dobre praktyki, którymi chcemy się dzielić,
 • szczere, budujące i pozytywne, czasami krytyczne, wypowiedzi naszych współpracowników - doradców i spółdzielców oraz osób, które współpracują z nami

Jak powstaje nasz raport?

 • Dialog - rozmawiamy z naszymi interesariuszami, czyli grupami ważnymi dla Spółdzielni i takimi, na które Spółdzielnia ma istotny wpływ, organizujemy spotkania dialogowe, pytamy się i słuchamy przy każdej możliwej okazji.
 • Definiowanie najważniejszych kwestii - określamy jakie kwestie są istotne dla naszych interesariuszy, zastanawiamy się jak kompleksowo zaprezentować treści w raporcie, jakie wskaźniki wybrać.
 • Zaangażowanie interesariuszy - każdy nasz raport powstaje dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu osób - gromadzimy dane za cały poprzedni rok i wypowiedzi interesariuszy, które uwiarygadniają nasze działania.
 • Podsumowanie działań i planowanie w krótkim i długim horyzoncie czasowym - nasz raport zawiera konkretne cele jakie jako ANG chcemy osiągnąć oraz podsumowanie tego co się nam udało, a co nie.
 • Przygotowanie treści - każdy nasz raport społeczny przedstawia szerszy kontekst działań firmy, prezentuje wyzwania, szanse i ryzyka, pozwala na spojrzenie na Spółdzielnię w szerszym i długoterminowym kontekście. Prezentuje treści w sposób czytelny i dostosowany do oczekiwań naszych interesariuszy. Np. w tym roku zgodnie z oczekiwaniem zgłoszonym podczas sesji dialogowych przygotowaliśmy streszczenie raportu. 

Zapraszamy do podzielenia się z nami Państwa opinią o raporcie katarzyna.nowak@grupaang.com, tel. 600 941 741