RAPORT SPOŁECZNY 2017

Składamy na Wasze ręce kolejny już raport roczny, którego celem jest podsumowanie naszej działalności w 2017 r., czyli już 7. roku bilansowym naszej firmy. Czas płynie szybko, ale w 2017 r. nam służył. Mieliśmy dobry okres w działalności biznesowej i nie zgubiliśmy przy tym tego, co dla nas ważne. „Osobowość” naszej organizacji buduje mądre i zrównoważone połączenie wartości ekonomicznej i zaangażowania na rzecz dobra wspólnego. Mówimy czasem, że jesteśmy organizacją, której „o coś chodzi”. I jest tym bez wątpienia tkwiąca w nas potrzeba, by nasze działania zasługiwały na to, co jest podstawą funkcjonowania naszej branży, a mianowicie na potwierdzenie, że jesteśmy instytucją zaufania publicznego, że realizujemy naszą służebną rolę. „Na służbie”, bo tak nazwaliśmy tegoroczny raport, jesteśmy w relacji z naszymi klientami, naszymi partnerami i współpracownikami. Powtarzamy jak mantrę, że „jesteśmy po to, by dostarczać naszym klientom produkty finansowe, których potrzebują, które rozumieją, za godziwą cenę i na które ich stać”. Wydaje się takie proste, a jest w rzeczywistości ogromnie trudne. Nie jesteśmy doskonałą organizacją, popełniamy błędy, wiele rzeczy nam się nie udało. Ale szczęśliwie dla nas w sprawach najważniejszych trzymamy kurs. Rozumiemy przy tym, że złożoność dzisiejszego świata, dynamika zmian, wyzwania, jakie przed nami stoją, wymagają partnerstw, partnerstw przedsiębiorców, akademików, działaczy społecznych,

przedstawicieli administracji publicznej. Tylko w partnerstwach, łącząc siły, możemy udźwignąć to, co leży w zakresie naszej odpowiedzialności. Bardzo Wam dziękuję w imieniu społeczności ANG za dotychczasową współpracę, za Waszą uwagę i zaangażowanie, za cierpliwość i pomoc. Wierzę, że dalej, wspólnie będziemy mogli wypełniać naszą społeczną rolę.

Z przyjemnością przedstawiam Wam pełną wersję naszego raportu.

W imieniu całego zarządu życzę Wam wszystkiego dobrego.

Artur Nowak-Gocławski

Raport zintegrowany ANG Spółdzielni za 2017 r. jest dostępny pod adresem http://raport2017.angkredyty.pl. Jest to już nasz piąty raport społeczny. Został przygotowany w oparciu o międzynarodowe wytyczne raportowania społecznego GRI Standards oraz zasady dot. raportowania zintegrowanego IIRC. Jesteśmy jedyną firmą w branży pośredników finansowych, która wydaje raport zintegrowany.

Przygotowaliśmy również drukowane na papierze w 100% z recyklingu skrócone wersje raportu dedykowane:

- ekspertkom i ekspertom, członkiniom i członkom Spółdzielnie,

- klientom,

- partnerom finansowym (wersja polska oraz angielska),

- partnerom z organizacji pozarządowych, samorządowych i administracji publicznej.

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać skróconą wersję naszego raportu - prosimy o kontakt: 

Magdalena Mitraszewska, CSR manager: magdalena.mitraszewska@grupaang.com