Wyniki operacyjne


Wyniki finansowe 
Wyniki za I Q 2018
Przychody ogółem (PLN)
16 375 010,45
Wynik finansowy(PLN) 185 224,5
                             
Suma bilansowa (PLN) 10 488 760,89
Fundusze własne (PLN)  2 675 645,76
                             
"Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia)
aktywa bieżące / pasywa bieżące"
1,3
"Wskaźnik zadłużenia ogółem
zobowiązania ogółem / aktywa ogółem"
0,7 
                              
Wolumen kredytów (mln. PLN)

722193, 50

                              
Liczba ekspertów 741