Wyniki operacyjne

 

Wyniki finansowe 
Wstępne wyniki roczne 2017
Przychody ogółem (PLN)
51 706 343,10
Wynik finansowy(PLN) 367 021,44
                             
Suma bilansowa (PLN) 7 757 080,88
Fundusze własne (PLN)  2 435 993,93
                             
"Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia)
aktywa bieżące / pasywa bieżące"
1,3
"Wskaźnik zadłużenia ogółem
zobowiązania ogółem / aktywa ogółem"
0,7 
                              
Wolumen kredytów (mln. PLN)

2 296,82

                              
Liczba ekspertów 725