Wyniki operacyjne

 

Wyniki finansowe 
I półrocze 2017
Przychody ogółem (PLN)
25 443 143,91
Wynik finansowy(PLN) 318 821,71
                             
Suma bilansowa (PLN) 8 052 187,69
Fundusze własne (PLN) 2 355 670,74
                             
"Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia)
aktywa bieżące / pasywa bieżące"
1,3
"Wskaźnik zadłużenia ogółem
zobowiązania ogółem / aktywa ogółem"
0,7 
                              
Wolumen kredytów (mln. PLN)

1,129

                              
Liczba doradców 634