Wyniki operacyjne

 

Wyniki finansowe 
Trzy kwartały 2017
Przychody ogółem (PLN)
38 194 953,52
Wynik finansowy(PLN) 360 290,51
                             
Suma bilansowa (PLN) 7 761 868,43
Fundusze własne (PLN) 2 405 770,81
                             
"Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia)
aktywa bieżące / pasywa bieżące"
1,3
"Wskaźnik zadłużenia ogółem
zobowiązania ogółem / aktywa ogółem"
0,7 
                              
Wolumen kredytów (mln. PLN)

1,69

                              
Liczba ekspertów 680