Wyniki operacyjne


Wyniki finansowe 
Wyniki za I półrocze 2018
Przychody ogółem (PLN)
35 656 790,39
Wynik finansowy(PLN) 357 474,48
                             
Suma bilansowa (PLN) 11 017 193,97
Fundusze własne (PLN) 2 784 101,37
                             
"Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia)
aktywa bieżące / pasywa bieżące"
1,3
"Wskaźnik zadłużenia ogółem
zobowiązania ogółem / aktywa ogółem"
0,7 
                              
Wolumen kredytów (mln. PLN)

1 574 067 788,00

                              
Liczba ekspertów 763