2010/2011

 

Wyniki finansowe 2010/2011
Przychody ogółem
2 638 764,03
Wynik finansowy -455 359,41
                 
Suma bilansowa 664 387,03
Kapitał własny 16 140,59
                 
"Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia)
aktywa bieżące / pasywa bieżące"
0,9
"Wskaźnik zadłużenia ogółem
zobowiązania ogółem / aktywa ogółem"
1,0
  
Wolumenkredytów (mln. PLN) 127.43
  
Liczba doradców 130

 

Komentarze:

  • Wyniki finansowe za 2011 rok obejmują okres od września 2010 do grudnia 2011 roku, ze względu na to, że datą kończącą pierwszy rok bilansowy Spółdzielni był 31 grudnia 2011r.
  • Spółdzielnia rentowność bieżącą uzyskała pod koniec pierwszego roku działalności a strata narastająca została pokryta z wyniku osiągniętego w roku 2012 i w niewielkiej części z kapitału udziałowego.

Tutaj znajduje się pełny bilans i rachunek wyników za 2011r.

Zobacz infografikę >>> Infografika 2011r.

Wykres przedstawia zebrane dane biznesowe za okres 2010/201.