2012

 

Wyniki finansowe 2012
Przychody ogółem
12 095 151,45
Wynik finansowy 321 280,19
              
Suma bilansowa 2 170 598,25
Kapitał własny 430 910,78
              
"Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia)
aktywa bieżące / pasywa bieżące"
1,0
"Wskaźnik zadłużenia ogółem
zobowiązania ogółem / aktywa ogółem"
0,8
              
Wolumen kredytów (mln. PLN)
512.91
              
Liczba doradców 259

 

Komentarze:

  • Wynik finansowy za rok 2012 został przeznaczony na pokrycie straty powstałej w pierwszym roku bilansowym od startu Spółdzielni.

Tutaj znajduje się pełny bilans i rachunek wyników za 2012 r.

Zobacz infografikę >>> Infografika 2012r.

Wykres przedstawia wybrane dane biznesowe za okres 2011-2012.