2013

Wyniki finansowe 2013
Przychody ogółem
22 366 656,68
Wynik finansowy 716 844,71
                            
Suma bilansowa 4 295 456,85
Kapitał własny 1 268 515,49
                            
"Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia)
aktywa bieżące / pasywa bieżące"
1,0
"Wskaźnik zadłużenia ogółem
zobowiązania ogółem / aktywa ogółem"
0,7
                             
Wolumen kredytów (mln. PLN)
975.34
                             
Liczba doradców 419

 

Wykres przedstawia wybrane dane biznesowe za okres 2011-2013.