2014

 

Wyniki finansowe 2014
Przychody ogółem
22 660 244,57
Wynik finansowy 78 153,71
                            
Suma bilansowa 5 151 045,23
Kapitał własny 1 381 429,73
                            
"Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia)
aktywa bieżące / pasywa bieżące"
1,0
"Wskaźnik zadłużenia ogółem
zobowiązania ogółem / aktywa ogółem"
0,7
                             
Wolumen kredytów (mln. PLN)
986.81
                             
Liczba doradców 492