2015

Wyniki finansowe 
2015
Przychody ogółem
31 616 969,88
Wynik finansowy 205 963,59
                            
Suma bilansowa 6 304 045,84
Kapitał własny 1 638 745,05
                            
"Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia)
aktywa bieżące / pasywa bieżące"
1,1
"Wskaźnik zadłużenia ogółem
zobowiązania ogółem / aktywa ogółem"
0,7
                             
Wolumen kredytów (mln. PLN)
1 346,00
                             
Liczba doradców 547