2016


Wyniki finansowe 
rok 2016 
Przychody ogółem (PLN)
40 428 211,78
Wynik finansowy(PLN) 308 679,69
                            
Suma bilansowa (PLN) 6  678 004,99
Fundusze własne (PLN) 1 972 095,96
                            
"Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia)
aktywa bieżące / pasywa bieżące"
1,3
"Wskaźnik zadłużenia ogółem
zobowiązania ogółem / aktywa ogółem"
0,7
                             
Wolumen kredytów (mln. PLN)
1 738,25
                             
Liczba doradców 586