2017

 

 

Wyniki finansowe 
Wyniki roczne 2017
Przychody ogółem (PLN)
51 808 817,96
Wynik finansowy(PLN) 350 972,19
                             
Suma bilansowa (PLN) 7 542 001,15
Fundusze własne (PLN)  2 419 893,09
                             
"Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia)
aktywa bieżące / pasywa bieżące"
1,3
"Wskaźnik zadłużenia ogółem
zobowiązania ogółem / aktywa ogółem"
0,7 
                              
Wolumen kredytów (mln. PLN)

2 296,82

                              
Liczba ekspertów 728